Rabu, 23 November 2011

بسم الله الرحمن الرحيم: Karya: Aku Seorang Guru

بسم الله الرحمن الرحيم: Karya: Aku Seorang Guru
KENDIRI SEORANG GURU

Pada hakikatnya menjadi seorang guru itu tak mudah dan tidak sulit tetapi harus benar-benar bisa menempatkan dirinya menjadi seorang guru. Guru yang benar adalah guru yang tidak merusak sifat-sifat dasar dari murid-muridnya. Dengan begitu guru tersebut akan menjadi guru terbuka yang dizaman aneh ini sangatlah langka keberadaannya.

Jika ingin menjadi guru yang baik mestinya menjadi guru yang terbuka, yaitu guru yang tidak tertutup. Guru tersebut bisa memberikan pelajaran yang benar-benar baru teradap murid-muridnya dan pelajaran tersebut sangatlah berguna secara mendasar bagi perkembangan murid-muridnya tersebut.

Dengan mencari makna makna dari elegi ini kita dapat mengerti akan pentingnya sifat-sifat terbuka dalam mengajarkan sesuatu kepada orang lain, khususnya bagi seorang guru ataupun seorang calon guru.

RIMPU CILI: Puisi Refleksi Seorang Guru

RIMPU CILI: Puisi Refleksi Seorang Guru: Gerimis pagi menikam di cela hari hari Tapi kami harus menuju padang bakti Karena di sana nanar berjuta pengharapan telah menanti Karena ...

APA YANG KITA PERLU TAHU

Bahasa Dialek/ Daerah

          Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga dialek (dialék) bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah, negeri dan lain-lain lagi.  Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya di sekolah, guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa penghantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid.  Namun, tanpa disedari sikap ambil mudah ini akan melahirkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa.  Para pelajar itulah juga yang kemudian akan menjadi manusia yang akan memegang jawatan yang penting dan berpengaruh seperti pentadbir, penulis editor, pemimpin politik dan sebagainya.
         
          Dalam konteks masyarakat pula, pemilihan penggunaan bahasa dialek atau daerah ini waima dalam situasi-situasi rasmi adalah untuk memudahkan komunikasi dan juga mewujudkan kemesraan sesama mereka.  Seharusnya sikap ini dielakkan agar kekeliruan penggunaan bahasa Melayu dapat dibendung dan usaha pembakuan itu dapat mencapai satu tahap yang membanggakan.