Jumaat, 7 Oktober 2011

Mari Belajar Kata Nama


PEMULIHAN


KONSEP PEMULIHAN
            Program pemulihan merupakan langkah – langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid – murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas 3M ( membaca, menulis dan mengira ).
            Mereka patut dipulihkan sebaik sahaja masalah yang dihadapi itu dapat dikesan dan ditentukan oleh guru bilik darjah atau guru mata pelajaran dengan langkah – langkah yang berbeza bergantung kepada jenis masalah.
            Menurut Kamus Dewan, pulih bermaksud seperti biasa atau sembuh. Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul.
            Program pendidikan pemulihan adalah satu tindakan khusus untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan, dalam kumpulan yang diasingkan dari sekolah biasa atau dalam darjah untuk pengajaran khususn oleh guru pemulihan.
            Program pemulihan juga merupakan satu pembelajaran kesedaran bertujuan untuk membolehkan menjalinkan kontrak mesra dengan persekitarannya. Selain itu, program pemulihan juga merupakan satu program yang lebih sesuai untuk murid – murid yang lemah dalam pencapaian akademik mereka.
            “pendidikan pemulihan ialah satu aktiviti pengajran dan pembelajaran utnuk membantu murid – murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kelas”
**** Mok Soon Sang****
            “program pemulihan merupakan suatu aktivti pengajran dan pembelajaran yang disediakan untuk menolong murid – murid yang menghadapi masalah pembelajaran supaya dapat menguasai sesuatu kemahiran”
****Ee Ah Meng****
            “pemulihan dalam KBSR ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid – murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu – satu kemahiran membaca, menulis dan mengira”
****Panduan Am KBSR-1982****