RPH DAN REFLEKSI 1

BAHASA MELAYU TAHUN2 m1 ***
Refleksi



60% murid dapat membaca petikan yang diberi dengan lancar.  Ini kerana petikan teks menggunakan ayat yang mudah untuk dibaca oleh murid.   Murid telah mengetahui maksud sebenar berdasarkan petikan teks yang diberi bertajuk ‘ Bunga Raya’ setelah menjawab soalan kefahaman yang diberikan.  Murid telah menambah pengetahuan tentang bunga kebangsaan ini setelah melalui proses P&P ini.  Selain itu, murid lebih menghargai alam sekitar dan mengaplikasikan penggunaan bunga raya sebagai bahan pengganti dalam kehidupan. 



Kebaikan



Sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran (P&P), penggunaan ICT menarik minat murid.  Murid lebih seronok melihat slaid yang dipaparkan pada skrin layar berbanding melihat gambar pada buku teks.  Gambar bunga raya yang jarang di lihat dapat dikongsi dalam slaid yang telah ditunjukkan.  Selain itu, murid dapat  berkomunikasi dengan rakan dan guru setelah melihat gambar bunga raya dengan berkongi pengalaman. 

Penggunaan bahan maujud iaitu, bunga raya dapat memperjelaskan P&P apabila guru menunjukkan bunga raya yang sebenar ketika menjalankan P&P.  Murid lebih faham apabila guru menjelaskan fungsi kegunaan yang ada pada bunga raya.

         

Keburukan



            Disebabkan P&P ini melibatkan penggunaan ICT, murid di kelas dua dipindahkan sementara ke pusat sumber sekolah.  Ini kerana  skrin layar dan LCD telah ditempatkan di pusat sumber sekolah.  Sebelum ini, pihak sekolah telah dibekalkan dengan  LCD mudah alih tetapi ia tidak boleh digunakan.  Keadaan ini menyulitkan guru dalam menjalankan P&P.  Guru perlu memastikan pusat sumber sekolah tidak diguna oleh murid kelas lain.  Ini telah membazirkan masa murid  dan guru kerana murid mengambil masa untuk bergerak menuju ke pusat sumber sekolah.  Proses pengendalian LCD turut mengambil masa dan ini menyebabkan guru tidak dapat menghabiskan P&P dengan peruntukkan masa yang ditetapkan.



Cadangan



            Dalam menjalankan P&P, penglibatan luar kelas boleh diaplikasikan supaya murid faham tentang P&P yang dijalankan.    Ini kerana tajuk yang meliputi tentang alam sekitar seperti Bunga Kebangsaan iaitu Bunga Raya boleh memupuk dan menanam sikap cintakan alam sekitar.  Selain itu,  LCD mudah alih diperlukan terutamanya P&P yang melibatkan penggunaan ICT.  Murid lebih tertarik dengan visual yang disertakan gambar dan bunyi.  Murid cepat faham dan mengingat berbanding penggunaan gambar teks yang diberikan.

























***

Tiada ulasan:

Catat Ulasan